Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Berģu ciemā
 Pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis • 2037
    


Detālplānojuma „Lilitas” teritorija atrodas starp Stirnu, Zaķu un Briežu ielām

Garkalnes novada Dome 2016. gada 29. marta sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma „Lilitas” grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.3, 2.§).

Detālplānojuma grozījumi paredz Zaķu ielas sarkano līniju izmaiņas un zemes vienības Briežu ielā 7, kadastra apzīmējums 8060-006-0368, sadali divos apbūves gabalos.

Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016. gada 12. aprīļa līdz 2016. gada 2. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 18. aprīlī plkst. 18:00, Kultūras centra „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2016. gada 2. maijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Garkalnes novada teritorijas plānotāja Sandra Čakāne, tālrunis 67800915. Detālplānojumu izstrādā SIA „PROJEKTS 3i” arhitekte Inguna Jekale, tālrunis 29218944.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts