Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos
 Otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis • 2300
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp Taku, Caunu ielām un autoceļu A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers—Saulkalne))

Garkalnes novada Dome informē, ka 2016. gada 29. marta sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.3, 4.§) “Par detālplānojuma zemes vienības “Takas” daļai redakcijas pilnveidošanu”. Detālplānojuma pilnveidotajā redakcijā ir samazināts jaunveidojamo apbūves gabalu skaitu līdz 14, palielināta apbūves līnija no autoceļa A4 ass līdz 150m, kā arī parēdzēta iespēja publiskās ārtelpas teritorijā izbūvēt sporta spēļu laukumu.

No šī gada 13. aprīļa līdz 3. maijam notiek detālplānojuma projekta zemes vienības “Takas”, kadastra apzīmējums 8060-006-0699, daļai pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 25. aprīlī plkst. 18:00, Kultūras centrā „Berģi” Mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2016. gada 3. maijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Garkalnes novada teritorijas plānotāja Sandra Čakāne, tālrunis 67800915. Detālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti” Santa Pētersone, tālrunis 67320809.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts