Par Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
 Piektdiena, 2016. gada 27. maijs • 3449
    

Ievērojot to, ka no 2016. gada 1. jūnija tiek pārtraukts valsts atbalsts privāto pirmsskolas izglītības iestāžu līdzfinansēšanā audzēkņiem no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, Garkalnes novada Domes Finanšu komitejā tika izskatītas finanšu iespējas pašvaldības līdzfinansējuma apmēra palielināšanai, lai nodrošinātu efektīvāku pirmsskolas izglītības pieejamību Garkalnes novada iedzīvotājiem.

Izskatot jautājumu par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra palielināšanu un ievērojot pašvaldības budžeta iespējas 2016. gadā, Finanšu komitejas deputāti lēma palielināt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru no 137,00 EUR līdz 190,00 EUR vienam audzēknim mēnesī.

Atbilstoši Finanšu komitejas lēmumam tika izstrādāti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, kuros iekļauta pašvaldības līdzfinansējuma summa 190,00 EUR vienam audzēknim mēnesī.

2016. gada 24. maija Garkalnes novada Domes sēdē tika vienbalsīgi pieņemts lēmums apstiprināt saistošo noteikumu grozījumus, līdz ar ko Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm no 2016. gada 1. jūnija sastāda 190,00 EUR vienam audzēknim mēnesī.

Saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījumi Garkalnes novada Domes 2011. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kartību Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un pašvaldības līdzfinansēšanas kārtību audzēkņiem, kuri apmeklē Garkalnes novada privātās pirmsskolas izglītības iestādes.” publicēti un pieejami Garkalnes novada iedzīvotājiem Garkalnes novada pašvaldības oficiālajā interneta mājas lapā www.garkalne.lv

Garkalnes novada Domes jurists J. Frišfelds

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 2. marts
Jauktā kora "Garkalne" 5 gadu jubilejas koncerts
Piektdiena, 8. marts
Melo-M “Maģiskā Radio tūre”
Piektdiena, 22. marts
Filma "Tēvs nakts"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts