Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Skuķīšu ciemā
 Otrdiena, 2016. gada 9. augusts • 1859
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp autoceļu P3 (Garkalne-Alauksts) un Tumšupi)

Garkalnes novada Dome 2016. gada 28. jūnija sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam P3 (Garkalne-Alauksts) izveidei izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6,3.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis izveidot vienu jaunu pieslēgumu valsts autoceļam P3 (Garkalne-Alauksts), lai nodrošinātu piekļuvi zemes vienībām „Liepaines”, kadastra apzīmējums 8060 010 0529, un „Kurmīši” kadastra apzīmējums 8060 010 0557, atbilstoši to labiekārtojuma attīstības iecerei „Ozolu spēku avots”.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem zemes vienību „Liepaines” un „Kurmīši” daļai atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un daļai Mežu teritorija (M).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Garkalnes novada Dome. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2016. gada 5. septembrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts