Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā
 Ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris • 2196
    


(zemesgabals atrodas teritorijā starp Padebešu, Kungu ielām un Upesciema dīķiem)

Garkalnes novada Dome 2016. gada 30. augusta sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kungu ielā 19, kadastra apzīmējums 8060-011-0168, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.9, 3.§).

Detālplānojums paredz zemes vienību Kungu ielā 19, platība 6,78 ha, sadalīt 34 jaunās zemes vienībās, kur 29 zemes vienībās paredzēta mazstāvu dzīvojamo māju apbūve, 1 zemes vienība paredzēta sporta laukuma izbūvei, Detālplānojums paredz 4 jaunu ielu izveidi. Piebraukšana jaunajām zemes vienībām plānota no Elenburgas ielas pa Vilciņu un Irbenāju ielām.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem zemes vienības Kungu ielā 19 atļautais izmantošanas veids noteikts Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016. gada 12. septembra līdz 2016. gada 2. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 19. septembrī plkst. 18:00, Kultūras centra "Berģi" mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2016. gada 2. oktobrim. Detālplānojumu izstrādā SIA „Valgund” arhitekte Valda Lasmane, tālrunis 29215481. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts