Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Upesciemā
 Trešdiena, 2016. gada 14. septembris • 1880
    


(detālplānojuma Elenburgas ielā 63 teritorija atrodas starp Elenburgas, Ramaņu, Plūmju un Galotņu ielām)

Garkalnes novada Dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma nekustamajam īpašumam Elenburgas ielā 63 grozījumu izstrāde (2016. gada 30. augusta sēdes lēmums (protokols Nr.9.,1.§)) ar mērķi precizēt izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Elenburgas ielā 63 apstiprināts Domes 2008. gada 27. augusta sēdē (protokols Nr.8,2.§), ar saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par nekustamā īpašuma Elenburgas ielā 63, kadastra apzīmējums 8060-008-0055, apbūvi”.

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Elenburgas ielā 63 teritorijā atļautais izmantošanas veids Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir detālplānojuma teritorijā esošo zemes vienību īpašnieki. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2016. gada 20. oktobrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts