Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Garkalnes ciemā
 Pirmdiena, 2016. gada 7. novembris • 1552
    


(zemesgabals atrodas Garkalnes ciemā pie DR robežas teritorijā starp autoceļu A2 Rīga– Sigulda un dzelzceļa līniju Rīga – Valga)

Garkalnes novada Dome 2016. gada 25. oktobra sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma projekta zemes vienībai „Jaunvenči”, kadastra apzīmējums 8060-004-1208, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.12, 1.§).

Detālplānojums paredz zemes vienību “Jaunvenči”, platība 2,3 ha, sadalīt 11 jaunās zemes vienībās, kur 2 zemes vienībās, kas atrodas tuvāk autoceļam A2 Rīga - Sigulda – Veclaicene, paredzēts izvietot nelielus vieglās ražošanas uzņēmumus vai darbnīcas, kas nerada būtisku piesārņojumu, 8 zemes vienības paredzētas savrupmāju apbūvei un 1 zemes vienība ielas izbūvei. Detālplānojums paredz 1 jaunas ielas izveidi. Piebraukšana jaunajām zemes vienībām plānota no Vidzemes šosejas pa esošo servitūtu caur zemes vienībām “Vecvenči” un “Augšvenči”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016. gada 9. novembra līdz 2016. gada 1. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 14. novembrī plkst. 18:00, Kultūras centra "Berģi" mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2016. gada 1. decembrim. Detālplānojumu izstrādā SIA „Delta kompānija”, tālrunis 22020778. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts