Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Sunīšu ciemā
 Otrdiena, 2016. gada 8. novembris • 1645
    


(detālplānojuma „Līčupes”, „Glūdas” teritorija atrodas starp Lielo Juglu un Mārtiņrožu ielu)

Garkalnes novada Dome 2016. gada 25. oktobra sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma projekta “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.12, 2.§). Detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumos ir precizēti detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi: jaunveidojamas zemes vienības minimālā platība, ielas minimālā fronte, apbūves maksimālais blīvums, būvlaides, apbūves līnijas, aizsargjosla un tauvas josla dīķim un aizsargjosla Lielajai Juglai. Ūdensobjektu aizsargjoslas precizētas ievērojot to, ka detālplānojuma teritorija atrodas ciemā. Grozījumi paredz arī divu zemes vienību Upesgrīvas ielā 7 un Upesgrīvas ielā 21 sadali katru divās daļās.

Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016. gada 9. novembra līdz 2016. gada 1. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 21. novembrī plkst. 18:00, Kultūras centra Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā http://www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2016. gada 1. decembrim.

Detālplānojumu izstrādā SIA „Rīgas mērniecības birojs”. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts