Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā

 Otrdiena, 2017. gada 10. janvāris
    


(detālplānojuma nekustamajam īpašumam Airu ielā 1 teritorija atrodas starp Airu un Mētru ielām)

Garkalnes novada Dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma nekustamajam īpašumam Airu ielā 1 grozījumu izstrāde (2016. gada 27. decembra sēdes lēmums (protokols Nr.15,11.§)) ar mērķi samazināt detālplānojumā noteiktās sarkanās līnijas piebraucamā ceļa apgriešanās laukumam.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Airu ielā 1 apstiprināts Domes 2006. gada 31. maija sēdē (Protokols Nr.5,37.§), ar saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par nekustamā īpašuma Airu ielā 1, kadastra apzīmējums 8060-003-0176, apbūvi”.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem detālplānojuma nekustamajam īpašumam Airu ielā 1 teritorijai atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1). Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir detālplānojuma teritorijā esošo zemes vienību īpašnieku pilnvarotā persona. Rakstiskus priekšlikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2017. gada 12. februārim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Visas ziņas

DRĪZUMĀ

Sestdiena, 8. jūnijs
Deju koncerts "Šimī"

Sestdiena, 15. jūnijs
Ielīgošanas pasākums "Šī dieniņa, tā dieniņa, parīt pati Jāņu diena!"

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Aicina darbā Administratoru darbam viesnicas Baltvilla recepcijā

Pērku dažādas padomju laika lietas!

Krāšņu mūrnieks ,Murejam un remontejam krasns, plits. Valdis t.29131611

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Sīkdatņu privātuma politika • Ir jautājumi? Rakstiet