Līdzjūtības
 Pirmdiena, 2017. gada 16. janvāris • 1558
    

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.

Skumjās esam kopā ar Ināru Reimani, aizvadot dzīvesbiedru VIESTURU REIMANI mūžībā.

Pensionāru padome
un rokdarbu kopa "Strauts"


Garkalnes novada Dome izsaka līdzjūtību Inārai Reimanei
par dzīves biedra zaudējumu.


Izsakām līdzjūtību Zojas Kluss piederīgajiem, kura ilgus gadu bijusi skolotāja un aktīva, sabiedriska personība.

Mums palikuši tavi vārdi, Mums palikusi tava sirds Un liekas, ka ikvienā zvaigznē Vēl tavas acis pretīm mirdz.

Dāmu klubs "Pīlādzītis"
un Garkalnes novada Dome

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts