Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu
 Piektdiena, 2017. gada 17. februāris • 1814
    


Garkalnes novada Dome 2017. gada 31. janvāra sēdē pieņēma lēmumu par lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (protokols Nr.2, 2.§).

Lokālplānojumā ir izstrādāts sarkano līniju priekšlikums aptuveni 1.83 km garam Mārtiņrožu ielas posmam no autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) līdz krustojumam ar Mazo Dzērvju un Ērgļu ielām. Sarkano līniju koridorā paredzēta vieta autotransporta, velotransporta, gājēju infrastruktūras un maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošanai. Sarkano līniju risinājums ietver arī Lielās Juglas erodējoša krasta posma stiprināšanas pasākumu priekšlikumu.

Lokālplānojuma pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 21. februāra līdz 2017. gada 20. martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 13. martā plkst. 18:00, Kultūras centra “Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā, kā arī Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojuma risinājumiem jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2017. gada 20. martam. Lokālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, tālrunis 67320809. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts