Video rullīšu konkurss “Katrs piliens ir vērtība”
 Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts • 956
    

Konkursa mērķi:
• Sekmēt sabiedrības izpratni par ūdeni kā nozīmīgu resursu un aicināt domāt par tā saprātīgu izmantošanu ikdienā, tādejādi veicinot saldūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
• Popularizēt sabiedrisko pakalpojumu kā ekonomiski izdevīgu risinājumu ūdens pieejamības nodrošināšanai un lietošanai.
• Pievērst uzmanību notekūdeņu attīrīšanai un lietotāju rīcībai, kura sadārdzina notekūdeņu novadīšanas pakalpojumus.
• Solidarizēties ar šī gada Pasaules ūdens dienas saukli “viss par notekūdeņiem”, jeb saudzē resursus, izmanto ūdeni gudri!
• Veicināt skolēniem apgūt jaunas prasmes, veidojot video rullīti, strādājot komandā, veicot padziļinātu izpēti par kādu no piedāvātajiem tematiem.

Lasīt vēl...

Garkalnes Ziņas