Par Ziedu ielas posmu
 Pirmdiena, 2017. gada 20. marts • 1136
    

Šobrīd pašvaldībā katru dienu tiek saņemtas Ziedu ielas iedzīvotāju sūdzības par smagā autotransporta pārvietošanos pa Ziedu ielas posmu no A4 autoceļa līdz nekustamajam īpašumam Ziedu ielā 35, kā rezultātā tiek pasliktināts ielas stāvoklis.

Šajā sakarā pašvaldība paskaidro, ka:
1. 2015. gada 25. augustā tika apstiprināts detālplānojums teritorijai Ziedu iela 35, Ziedu iela 45, Ziedu iela 65 un „Mašēni”. Detālplānojumā ir paredzēta savrupmāju un visas nepieciešamās infrastruktūras (ielu un inženierkomunikāciju) būvniecība. Šobrīd teritorijā ir uzsākta ielu un inženierkomunikāciju būvniecība. Lai veiktu minētos būvdarbus smagai tehnikai ir jāpiekļūst teritorijai vai nu pa Ziedu ielas posmu vai nu pa Pērses ielu, kas ir daudz garāks posms.
2. Detālplānojuma īstenotājiem 20. martā ir izsniegta atbilstošā atļauja. Atļaujā ir nosacījumi, ka būvdarbu laikā iela ir jāuztur atbilstošā kārtībā, kā arī pēc visu darbu pabeigšanas ir jāatjauno ielas stāvoklis. Pie tam, detālplānojuma īstenošanas līgumā ir iekļauts nosacījums, ka detālplānojuma īstenotājs apņemas veikt ielas, kas savienos detālplānojuma teritoriju ar Ziedu ielas posma līdz Karpu ielai izbūvi līdz šķembu segumam. Attiecībā uz ierobežojošo ceļa zīmi „6t” VAS „Latvijas valsts ceļi” tika noskaidrots, ka šādas ceļa zīmes izvietošana netika saskaņota.
3. Pašvaldības ceļu inženieris 20. martā no rīta bija apsekojis Ziedu ielas posmu un atzinis, ka šobrīd ielas stāvoklis ir atbilstošs laika apstākļiem. Garkalnes novada Domes priekšsēdētājs arī bija pārbaudījis situāciju Ziedu ielas apkārtnē, un atzīst, apkārtējo ielu stāvoklis ir apmierinošs. Pašvaldība sekos līdzi, lai būvdarbu veicēji uztur Ziedu ielas posmu atbilstošā stāvoklī.

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts