Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Skuķīšu ciemā
 Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis • 1363
    


Detālplānojuma teritorija atrodas starp autoceļu P3 (Garkalne-Alauksts) un Tumšupi

Garkalnes novada Dome 2017. gada 28. marta sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam P3 (Garkalne-Alauksts) izveidei nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.4, 5.§).

Detālplānojums paredz izveidot vienu jaunu pieslēgumu valsts autoceļam P3 (Garkalne-Alauksts), lai nodrošinātu piekļuvi zemes vienībām “Liepaines”, kadastra apzīmējums 8060-010-0529, un “Kurmīši”, kadastra apzīmējums 8060-010-0559, atbilstoši to labiekārtojuma attīstības iecerei “Ozolu spēku avots”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 14. aprīļa līdz 2017. gada 5. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 24. aprīlī plkst. 17:00, Kultūras centra „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2017. gada 5. maijam. Detālplānojumu izstrādā SIA „PROJEKTS 3i”, tālrunis 29218944. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts