Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni” izstrādes uzsākšanu
 Ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis • 1351
    


(detālplānojuma teritorija atrodas Berģu ciemā starp Berģu ielu un Baložu prospektu)

Garkalnes novada Dome 2017. gada 28. marta sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni” izstrādes uzsākšanu” (Protokols Nr.4,1.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis precizēt zemes vienības „Andrēni”, kadastra apzīmējums 8060 006 0291, sadales nosacījumus, izmantošanas iespējas un apgrūtinājumus, kopējā platība 10.24 ha.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem zemes vienības „Andrēni” atļautais izmantošanas veids noteikts Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) un Dabas un apstādījumu teritorija (DA). Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir zemes vienības „Andrēni” īpašnieks.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2017. gada 10. maijam. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts