Pašvaldība iznomā zemi Sēņu ielā 6A
 Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs • 619
    


Pašvaldība iznomā zemes vienības Sēņu ielā 6A, kadastra apzīmējums 8060-004-0854, daļu 0.02 ha platībā bez apbūves tiesībām. Interesentiem pieteikties domes kancelejā līdz 30. jūnijam.

Garkalnes Ziņas