Par militārajām apmācībām Garkalnes novadā
 Trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs • 907
    

Saskaņā ar Sauszemes spēku kājnieku brigādes 1. mehanizēto kājnieku bataljona (turpmāk tekstā - SzS KBde 1.MKB) pasākumu plānu 2017. gadam, paredzēts organizēt SzS KBde 1.MKB karavīru apmācību diennakts gaišajā un tumšajā laikā. Taktiskais konvojs, kontakta laušana.

Nodarbības plānotas, no 2017. gada 29. augusta plkst. 10.00 līdz 1. septembra plkst. 12.00. Tās laikā karavīri pārvietosies ar transportu un kājām pa Garkalnes novada teritoriju un koplietošanas ceļiem. Nodarbības laikā karavīri pārvietosies ar ieročiem un izmantos mācību munīciju.

Tiks ievērotas ugunsdrošības noteikumu un dabas aizsardzības noteikumu prasības. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts.

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts