Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā
 Trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs • 1226
    


Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Airu ielā 1 teritorija atrodas starp Airu un Mētru ielām

Garkalnes novada dome 2017. gada 30. maija sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma Airu ielā 1 grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.6, 3.§).

Detālplānojuma Airu ielā 1 grozījumos ir pamatota piebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma sarkano līniju sašaurināšana.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 21. jūnija līdz 2017. gada 11. jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 10. jūlijā plkst. 18:00, Kultūras centra „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2017. gada 11. jūlijam. Detālplānojumu izstrādā SIA “ALBERTA PROJEKTS”, tālrunis 28682166. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts