Pašvaldība iznomā zemesgabalus bez apbūves tiesībām
 Ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs • 762
    

Pašvaldība iznomā sekojošus zemesgabalus bez apbūves tiesībām:
- Apiņu ielā 1A, Sužos, kadastra apzīmējums 8060-001-0266, platība 0.0500 ha,
- 9. šķērslīnijā 4, Skuķīšos, kadastra apzīmējums 8060-010-0405, platība 0.0582 ha.
Pieteikties Domes kancelejā līdz š. g. 20. augustam.

Izkopējums no Garkalnes novada kadastra kartes

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts