Paziņojums par Garkalnes novada Upesciema nekustamā īpašuma “Dzīpari” lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu
 Pirmdiena, 2017. gada 4. septembris • 1375
    

Garkalnes novada dome 2017. gada 29. augusta sēdē pieņēma lēmumu Nr. 81 “Par darba uzdevuma lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Dzīpari” papildināšanu un lokālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi grozīt Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem noteikto zemes vienības „Dzīpari” funkcionālo zonējumu no Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un daļa no funkcionālās zonas Ūdeņu teritorija (Ū) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), lai nodrošinātu savrupmājas būvniecības iespēju, un īpašuma pilnvērtīgas izmantošanas iespējas.

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 12. septembra līdz 2017. gada 10. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 2. oktobrī plkst. 18:00, Kultūras centra “Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu varēs iepazīties Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā, kā arī Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2017. gada 10. oktobrim. Lokālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, tālrunis 67320809. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts