Par kājnieku brigādes "Berešu piešķiršanas pārbaudījumu"
 Otrdiena, 2017. gada 26. septembris • 200
    

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku kājnieku brigādes pasākumu plānu 2017. gadam, no 2017. gada 10. oktobra plkst. 6:00 līdz 12. oktobra plkst. 12:00 plānots organizēt "Berešu piešķiršanas pārbaudījumu".

Pārbaudījuma laikā karavīri pārvietosies militārajā ekipējumā (ķivere, ierocis un mugursoma) veicot orientēšanos apvidū ar dažādiem teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem kontrolpunktos. Pārbaudījuma laikā tiks izmantota salūtmunīcija, taču ne tuvāk kā 200m no apdzīvotām vietām. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts. Tiks ievēroti ugunsdrošības un dabas aizsardzības noteikumi, kā arī nepieļautas darbības dabas mikroliegumu teritorijās atbilstoši datiem Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols".

Pārbaudījuma laikā izmantojamā teritorija

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
SludinājumiDrīzumā

Svētdiena, 17. decembris
Ziemassvētku pasākums Garkalnes novada bērniem
Otrdiena, 19. decembris
Baleta viencēlieni "Septiņi" un "Lielais valsis"
Trešdiena, 20. decembris
Ziemassvētku pasākums Garkalnes novada bērniem (papildu)