Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu
 Piektdiena, 2017. gada 29. septembris • 1104
    


(zemesgabals atrodas Garkalnes novada lauku teritorijā starp Līņezeru un ciemu „Bukulti”)

Garkalnes novada dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma zemes vienības „Lielā Jūgezera mežs” daļai grozījumu izstrāde (2017.gada 26.septembra sēdes lēmums Nr. 126) ar mērķi izvērtēt iespēju samazināt attālumu starp sarkanajām līnijām Līņezera ceļam un plānotajam piebraucamajam ceļam, atbilstoši precizēt izmantošanas un apbūves nosacījumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojums zemes vienības „Lielā Jūgezera mežs” daļai apstiprināts Garkalnes novada domes 2015. gada 24. februāra sēdē (Protokols Nr.2,22.§). Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem detālplānojuma zemes vienības „Lielā Jūgezera mežs” daļai teritorijas atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), Dabas un apstādījumu teritorija (DA1), Nacionālas un reģionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN72).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir detālplānojuma zemes vienības „Lielā Jūgezera mežs” daļai teritorijas nomnieks SIA “Līņezers”. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2017. gada 30. oktobrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts