Jauni koncerta tērpi jauktajam korim "Garkalne"
 Pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris • 658
    


Noslēdzies projekts Nr. 16-04-AL27-A019.2201-000005 “Koncerta tērpu šūšana Garkalnes novada jauktajam korim “Garkalne””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā Garkalnes novada Kultūras centra “Berģi” jauktais koris ”Garkalne” ir saņēmis jaunus koncerta tērpus, kas palīdzēs sekmēt koncertdarbības iespējas, vizuālo tēlu un veicināt māksliniecisko izaugsmi. Pateicamies Garkalnes novada domei, kas piedalījās projekta līdzfinansēšanā!

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts