Domes ārkārtas sēde
 Ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris • 957
    

Ārkārtas sēde tiek sasaukta 2017. gada 8. decembrī plkst. 9:00 Garkalnes novada domes mazajā zālē.

Tiek atsaukta iepriekš izsludinātā 08.12.2017 ārkārtas domes sēdes darba kārtība un tiek izsludināta jauna 08.12.2017 ārkārtas domes sēdes (plkst. 9:00) darba kārtība:
1. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu A. Zīriņam
2. Par grozījumu izdarīšanu Garkalnes novada pašvaldības nolikumā
3. Par domes priekšsēdētāja 1. vietnieka ievēlēšanu
4. Par domes priekšsēdētāja 2. vietnieka ievēlēšanu
5. Par grozījumiem Garkalnes novada domes 31.01.2017. lēmumā, prot. Nr. 2, 30.§ „Par Garkalnes novada domes darbinieku amatu un algu saraksta 2017. gadam apstiprināšanu”
6. Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts