Domes ārkārtas sēde
 Ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris • 541
    

Ārkārtas sēde tiek sasaukta 2017. gada 8. decembrī plkst. 9:00 Garkalnes novada domes mazajā zālē.

Tiek atsaukta iepriekš izsludinātā 08.12.2017 ārkārtas domes sēdes darba kārtība un tiek izsludināta jauna 08.12.2017 ārkārtas domes sēdes (plkst. 9:00) darba kārtība:
1. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu A. Zīriņam
2. Par grozījumu izdarīšanu Garkalnes novada pašvaldības nolikumā
3. Par domes priekšsēdētāja 1. vietnieka ievēlēšanu
4. Par domes priekšsēdētāja 2. vietnieka ievēlēšanu
5. Par grozījumiem Garkalnes novada domes 31.01.2017. lēmumā, prot. Nr. 2, 30.§ „Par Garkalnes novada domes darbinieku amatu un algu saraksta 2017. gadam apstiprināšanu”
6. Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
SludinājumiDrīzumā

Svētdiena, 17. decembris
Ziemassvētku pasākums Garkalnes novada bērniem
Otrdiena, 19. decembris
Baleta viencēlieni "Septiņi" un "Lielais valsis"
Trešdiena, 20. decembris
Ziemassvētku pasākums Garkalnes novada bērniem (papildu)