Bārda un Strauts – Mūžīgo svētku dziesma
 Svētdiena, 2017. gada 24. decembris • 168
    

Garkalnes Ziņas