Garkalne GARKALNE.LV

Par sociālo palīdzību 2018. gadā

Ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris
    

• Sociālo palīdzību nodrošina trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm/personām pamatvajadzību nodrošināšanai. ĢIMENE SOCIĀLĀ DARBA IZPRATNĒ sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī.
• Pamatvajadzības ir: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
• Trūcīgā vai maznodrošinātā statusa piešķiršanai nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu/maznodrošinātu.
• Ģimene/persona atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī. Saskaņā ar Garkalnes pašvaldības saistošajiem noteikumiem ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, jā tās ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 387 eiro mēnesī (vientuļām personām 430 eiro).
• 2018. gadā papildināta iztikas līdzekļu deklarācija, kas jāaizpilda, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā trūcīgā/maznodrošinātā statusa iegūšanai, tostarp jānorāda ienākumi ne tikai no darba, bet arī no saimnieciskās darbības un neregulāra rakstura ienākumi.
• Saimnieciskās darbības veicējs deklarācijai pievieno izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības. Izziņā jānorāda ieņēmumi no saimnieciskās darbības, saimnieciskās darbības izdevumi, ienākumi, samaksātā nodokļa summa, ienākumi pēc nodokļu samaksas. Jāapliecina, ka šīs ziņas ir patiesas un ir vai tiks iesniegtas Valsts ieņēmumu dienestā.
• Darba ņēmējam deklarācijai jāpievieno darba devēja izziņa par darba samaksu par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem.
• Deklarācijai jāpievieno izraksts no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem.
• Trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir, ja persona vai kāds no ģimenes locekļiem sešu mēnešu periodā ir uzdāvinājis savu nekustamo īpašumu citai personai.
Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz 2017. gada 31. decembrim, būs spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus.
• Ministru kabinets GMI (garantētais minimālais ienākums) līmeni 2018. gadā noteicis 53 eiro. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikts augstāks GMI līmenis vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem 128,06 eiro.
GMI pabalsts, kas aprēķināts atbilstoši iepriekšējam GMI līmenim, ir spēkā līdz noteiktā termiņa beigām, ja nav mainījušies citi apstākļi, kas bija par pamatu sociālās palīdzības sniegšanai.

Sociālais dienests

Visas ziņas

VAKANCES

PII vadītāja vietnieks
Skolotāja palīgs
"Čiekuriņš" meklē darbiniekus
Berģu skola aicina darbā

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Santehnikas pakalpojumi

Slimnieka kopēja

Zāles pļaušana

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša

Visas afišas

Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet