Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
 Ceturtdiena, 2018. gada 8. marts • 774
    

Garkalnes novada dome 2018. gada 27. februāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.302 “Par Domes 2016. gada 29. novembra lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Dzīpari”” grozījumiem un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”(prot Nr.15,4.§).

Izvērtējot lokālplānojuma “Dzīpari” publiskās apspriešanas rezultātus ir sagatavota lokālplānojuma pilnveidotā redakcija, kura paredz grozīt zemes vienībai “Dzīpari” teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas no Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un aptuveni 6m platumā Ūdeņu teritoriju (Ū) uz Dabas un apstādījumu teritoriju (DA3), kurā viens no atļautā izmantojuma veidiem ir pirts būvniecība.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 14. marta līdz 2018. gada 10. aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 9. aprīlī plkst. 18:00, Kultūras centra “Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju varēs iepazīties Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā, kā arī Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma pilnveidoto redakciju jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2018. gada 10. aprīlim.

Lokālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, tālrunis 67320809. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"
Svētdiena, 17. februāris
Izrāde bērniem "Noslēpumu sala"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts