Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta. Sadzīves kanalizācijas tīklu palašināšana Garkalnes novadā Bukultos un Ādažu novada Baltezerā"
 Ceturtdiena, 2018. gada 29. marts • 823
    

Iepirkuma nolikums (ID Nr. GŪ 2018/02)
Būvprojekts (752 MB ZIP arhīvs)

Jautājums 1:
1. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS "Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta. Sadzīves kanalizācijas tīklu palašināšana Garkalnes novadā Bukultos un Ādažu novada Baltezerā" Iepirkuma id.Nr.GŪ2018/2 Nolikuma punkts 11.9 nosaka, ka no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Vai ir iespējams izskatīt šo noteikumu punktu un mainīt izvērtēšanas kritēriju uz saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas ir atbilstošāks inženiertehnisko pakalpojumu novērtēšanai?

Atbilde 1:
1. Iepirkuma Komisija izvēloties vērtēšanas kritēriju ir ņēmusi vērā to, ka Būvuzraudzības pakalpojumus sniegs sertificēti speciālisti un uzņēmumi ar pieredzi šajā jomā, kā to paredz iepirkuma nolikums.

Ir ņemts vērā arī fakts, ka papildus tiks veikta projekta autoruzraudzība. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, iepirkumu Komisija paredzējusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. Komisija paredzējusi izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu.

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu (05.09.2018)

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 2. marts
Jauktā kora "Garkalne" 5 gadu jubilejas koncerts
Piektdiena, 8. marts
Melo-M “Maģiskā Radio tūre”
Piektdiena, 22. marts
Filma "Tēvs nakts"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts