Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Upesciemā
 Ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs • 894
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp Padebešu, Kungu ielām un Upesciema dīķiem)

Garkalnes novada dome 2018. gada 29. maija sēdē pieņēma lēmumu Nr.419 “Par detālplānojuma zemes vienībai Kungu ielā 19 pilnveidotā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.18, 6.§).

Izvērtējot detālplānojuma zemes vienībai Kungu ielā 19, kadastra apzīmējums 8060 011 0168, publiskās apspriešanas rezultātus ir sagatavots detālplānojuma pilnveidotais projekts. Pilnveidotajā detālplānojumā ir ņemts vērā tuvāko zemes vienību īpašnieku ierosinājums - piebraukšanu detālplānojuma teritorijai neatļaut pa Irbenāju ielu, kā arī jaunie risinājumi vairāk saudzē dabas vērtības. Šobrīd detālplānojums paredz zemes vienību Kungu ielā 19 sadalīt 39 jaunās zemes vienībās, no kurām 34 izmantojamas dzīvojamo māju apbūvei: dvīņu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu māju būvniecībai, 1 zemes vienībā, īpaši aizsargājamo augu izplatības robežās, būvdarbi ir aizliegti, kā arī 4 jaunu ielu izveidi. Piebraukšana jaunajām zemes vienībām plānota pa Vilciņu un Padebešu ielām.

Detālplānojuma pilnveidotā projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 11. jūnija līdz 2018. gada 1. jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 18. jūnijā plkst. 18:00, Kultūras centra "Berģi" mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar pilnveidotā detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar pilnveidoto detālplānojumu iespējams iepazīties Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par pilnveidoto detālplānojumu jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2018. gada 1. jūlijam.

Detālplānojumu izstrādā SIA „Valgund” arhitekte Valda Lasmane, tālrunis 29215481. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 2. marts
Jauktā kora "Garkalne" 5 gadu jubilejas koncerts
Piektdiena, 8. marts
Melo-M “Maģiskā Radio tūre”
Piektdiena, 22. marts
Filma "Tēvs nakts"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts