Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu

Otrdiena, 2018. gada 7. augusts
    


(lokālplānojuma teritorija atrodas Berģu ciemā starp Berģu ielu un Baložu prospektu)

Garkalnes novada dome 2018. gada 31. jūlija sēdē pieņēma lēmumu Nr. 482 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi pamatot zemes vienībai “Andrēni”, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem noteikto funkcionālo zonu Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) un Dabas un apstādījumu teritorija (DA) robežu izmaiņas un detalizēt izmantošanas un apbūves nosacījumus katrā funkcionālajā zonā. Lokālplānojuma redakcijā plānots zemes vienību “Andrēni” sadalīt 55 jaunās zemes vienībās, no kurām 49 zemes vienībās galvenais izmantošanas veids ir noteikts – savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūve ar atļauto augstumu līdz 3 stāviem, 1 zemes vienība – publiskās ārtelpas vajadzībām, 5 zemes vienības – transporta infrastruktūras vajadzībām, kā arī paredz teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas Dabas un apstādījumu teritorija (DA) samazināšanu.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 10. augusta līdz 2018. gada 7. septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 27. augustā plkst. 17.30, Kultūras centra “Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju varēs iepazīties Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā, kā arī Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2018. gada 7. septembrim. Lokālplānojumu izstrādā SIA „Detālplānojumi SB”, tālrunis 29125515. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Visas ziņas

DRĪZUMĀ

VAKANCES

Pirmsskolas skolotāja palīgs
Speciālais pedagogs/logopēds
Logopēds

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Elektriķis Garkalnē 24/7

Māris

IZĪRĒJU

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet