Par bioloģisko dārza atkritumu – lapu, skuju un augu atlieku savākšanu
 Ceturtdiena, 2018. gada 11. oktobris • 892
    

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta pirmās daļas 4¹.punktam, bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi ir iekļauti bioloģisko atkritumu sastāvā.

Ievērojot to, ka ir iestājies rudens periods un mājsaimniecībās uzkrājas kritušās lapas, skujas un citas augu atliekas, Garkalnes novada pašvaldības SIA “Garkalnes komunālserviss” organizē iepriekš minēto dārzu atkritumu savākšanu atbilstoši šādai kārtībai:

Ja vēlaties nodot bioloģiskos dārza atkritumus, zvaniet PSIA “Garkalnes komunālserviss”, tālr. 67998645, un piesakiet dārza atkritumu izvešanu. Uz Jūsu norādīto adresi tiks atvesta maisveida tvertne (apm. 1m³), kurā ievietosiet dārza atkritumus. Tiklīdz tvertne būs piepildīta, zvaniet uz iepriekš norādīto tālruni un tiks organizēta tvertnes savākšana. Ja Jums nepieciešama papildus tvertne, norādiet to ziņojot par pilnās tvertnes izvešanu un pilno tvertni savācot, tās vietā, Jums tiks novietota tukša tvertne. Pakalpojuma cena ir 8,00 EUR + PVN par vienu tvertni un par katru nākamo tiek aprēķināti papildus 8,00 EUR + PVN. Maksa par šo pakalpojumu tiek iekļauta Jūsu rēķinā, kurus Jums izstāda PSIA “Garkalnes komunālserviss”.

VĒRŠAM JŪSU UZMANĪBU UZ TO, KA KRITUŠĀS LAPAS, ZARUS UN CITAS AUGU BIOLOĢISKĀS ATLIEKAS DEDZINĀT MĀJSAIMNIECĪBAS IETVAROS NEDRĪKST.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta pirmās daļas 5. punktam, atkritumu valdītājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. punktam, sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu dalītajā savākšanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktam, sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otrajai daļai, par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā -
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Ceturtdiena, 13. decembris
Manam draugam miedziņš nenāk – Ziemassvētki klāt!
Sestdiena, 15. decembris
Ziemassvētku jampadracis Garkalnes novada senioriem
Svētdiena, 16. decembris
Ziemassvētku eglīte Garkalnes novada bērniem

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts