Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma Baraviku ielā 9 projekta un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas publisko apspriešanu Garkalnes ciemā

Piektdiena, 2019. gada 5. aprīlis
    


(zemesgabals atrodas teritorijā starp Baraviku, Sēņu un Vaivaru ielām)

Garkalnes novada dome 2019. gada 26. marta sēdē pieņēma lēmumu Nr. 677 “Par detālplānojuma Baraviku ielā 9 projekta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 32, 2.§).

Zemes vienība Baraviku ielā 9, kadastra apzīmējums 8060 - 004 - 0747, kopējā platība 0.9507 ha, atrodas dabas lieguma „Garkalnes meži” neitrālā zonā. Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem zemes vienības Baraviku ielā 9 atļautais izmantošanas veids noteikts savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Detālplānojums paredz zemes vienību Baraviku ielā 9 sadalīt 2 jaunās zemes vienībās. Piebraukšana jaunajām zemes vienībām plānota no Sēņu ielas.

Detālplānojumam tā izstrādes laikā veikta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti apkopoti Vides pārskatā.

Detālplānojuma projekta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019. gada 8. aprīļa līdz 2019. gada 8. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 29. aprīlī plkst. 18:00, Kultūras centra , Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma un vides pārskata materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar pilnveidoto detālplānojumu iespējams iepazīties Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par pilnveidoto detālplānojumu jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2019. gada 5. maijam.

Detālplānojumu un vides pārskatu sagatavoja SIA “PROJEKTS 3i”, tālrunis 29218944. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Visas ziņas

DRĪZUMĀ

Sestdiena, 26. oktobris
Koncerts "Ceļā uz Tolosu"

Svētdiena, 27. oktobris
Izrāde „Meistars un Aleksandra”

Sestdiena, 2. novembris
Koncerts "Man šodien 18 gadu, Pie manis nāks daudz draugu, radu..."

Piektdiena, 8. novembris
Trīs Latvijas tenoru koncerts

Svētdiena, 10. novembris
Izrāde "Tētis"

Svētdiena, 17. novembris
Svētku koncerts "Vilksim košu zelta jostu Apkārt savu tēvu zem'"

Sestdiena, 23. novembris
Koncertprogramma "Viņa un Viņš"

VAKANCES

PII "Čiekuriņš" aicina darbā
PII "Skudriņas" aicina darbā

DISKUSIJA PAR REFORMU

Diskusija par ATR

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Piedāvājam

GRANTS ŠĶEMBA OĻI SMILTS ,ZEME

SKALDĪTA MALKA!

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet