Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par izsoli Mežrožu ielā 10, Garkalnē

Trešdiena, 2019. gada 2. oktobris
    

Garkalnes novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoles komisija paziņo, ka tiek rīkota atklāta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts: pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums – neapbūvēts zemes gabals, adrese – Mežrožu iela 10, Garkalnē, Garkalnes novadā (kadastra Nr. 8060 004 0788).

Izsole notiks: 2019. gada 6. novembrī plkst. 15.00, Brīvības gatvē 455, Rīgā, Garkalnes novada pašvaldības ēkas 3. stāvā pārrunu telpā.
Nosacītā izsoles sākuma cena EUR 18500,00 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi).
Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi).
Izsoles Dalības maksa - EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Izsoles Drošības nauda - EUR 1850,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi)
Izsoles Dalības maksa un Drošības nauda iemaksājami Garkalnes novada pašvaldības bankas kontā LV62UNLA0034105293100, A/S “SEB banka”, Vidzemes filiālē, (bankas kods UNLALV2X), norādot iemaksas mērķi līdz 30.10.2019.

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2019. gada 1. novembrim, plkst. 12.00, Garkalnes novada domes ēkas 3. stāvā, sekretariātā, Brīvības gatvē 455, Rīgā.
Nekustamā īpašuma apskate, iepriekš saskaņojot to pa tālruni – 67800922, Garkalnes novada domes Nekustamā īpašuma daļā.
Izsoles uzvarētājam, samaksa par izsolē iegūto nosolīto nekustamo īpašumu veicama līdz 12.12.2019.

Izsoles nolikums
Pirkuma līgums

Visas ziņas

DRĪZUMĀ

Sestdiena, 26. oktobris
Koncerts "Ceļā uz Tolosu"

Svētdiena, 27. oktobris
Izrāde „Meistars un Aleksandra”

Sestdiena, 2. novembris
Koncerts "Man šodien 18 gadu, Pie manis nāks daudz draugu, radu..."

Piektdiena, 8. novembris
Trīs Latvijas tenoru koncerts

Svētdiena, 10. novembris
Izrāde "Tētis"

Svētdiena, 17. novembris
Svētku koncerts "Vilksim košu zelta jostu Apkārt savu tēvu zem'"

Sestdiena, 23. novembris
Koncertprogramma "Viņa un Viņš"

DISKUSIJA PAR REFORMU

Diskusija par ATR

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Piedāvājam

GRANTS ŠĶEMBA OĻI SMILTS ,ZEME

SKALDĪTA MALKA!

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet