Garkalne GARKALNE.LV

GARKALNES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Garkalnes novada Sociālais dienests informē, ka no šā gada 15. jūnija klienti klātienē Brīvības gatvē 455 tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Tālruņa numuri saziņai ar Sociālo dienestu:
67800931, mob.: 26486932, 29398021

Klienti telpās tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā, tādēļ lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms norunātā pieraksta laika.
Uz konsultāciju jāierodas sejas maskā.

Mājās jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti, par kuriem klients un sociālā darba speciālists vienojušies telefonsarunā.

Garkalnes novada Sociālais dienests atgādina, ka dokumentus joprojām var iesniegt attālināti, iepriekš telefoniski izrunājot situāciju.

Konsultācijas notiks ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Aicinām ikkatru izvērtēt nepieciešamību apmeklēt Sociālo dienestu klātienē.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki no 10. jūnija:
Pirmdiena no pl. 9.00 – 18.00
Ceturtdiena no pl. 9.00 – 17.00
Ceturtdienās no pl. 10.00- 14.00 klienti klātienē pēc iepriekšēja pieraksta tiks pieņemti arī Garkalnes dienas centrā.

Jau iepriekš paldies par sapratni!

Garkalnes novada Sociālais dienests

Pakalpojums no vardarbības cietušajiem
Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006
Kā saņemt uzturlīdzekļus, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta, bērns ir sasniedzis pilngadību un turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā?
Daudzbērnu ģimenes saņems atlaidi autobusos un vilcienos
Uzlabos cilvēku ar invaliditāti nodrošinājumu ar palīglīdzekļiem
Par atbalstu elektrības maksājumiem personām ar invaliditāti

APTAUJA: Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par SD
Par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali
Atbalsts un emocionālā palīdzība jaunajām māmiņām
Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības veicējiem
Sociālā dienesta psihologa pakalpojums
Atbalsta un apmācības grupa ”Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP)
Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti
E-konsultēšana bērniem un pusaudžiem
Sociālā dienesta pakalpojumi
Garkalnes novada Sociālā dienesta nolikums
Sociālā dienesta struktūrshēma
Bērnu, pusaudžu un vecāku tiesības un pienākumi
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111
Par invaliditātes ekspertīzi
Projekts latvijaradits.lv piedāvā iespēju veidot sadarbību


Garkalnes novada sociālais dienests
Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts 13.01.2010., Nr.444
Reģistrācijas kods 0806000889912140899

! Norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
jāizmanto Garkalnes novada domes rekvizīti.

Tālrunis uzziņām: 6780 0931

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Garkalnes novada sociālajā dienestā:
• Brīvības gatvē 455
Pirmdienās 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00
Ceturtdienās 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00

• Garkalnes Dienas centrā, Vidzemes šos.1:
Otrdienās no 9.30 - 16.00
Ceturtdienās no 9.30 – 16.00

Psihologa konsultācijas Garkalnes novada Sociālajā dienestā, notiek pēc iepriekšējā pieraksta, personīgi vienojoties ar speciālistu par laiku, zvanot pa zemāk norādīto tālruni.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālais dienests — pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem;
Klients — persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;
Sociālie pakalpojumi – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumi;
Sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, pajumte, veselības aprūpe, obligātā izglītība) apmierināšanai;

Sociālajā dienestā sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu organizē:

Sociālā dienesta vadītāja
Silvija Putnika   
6780 0931, 2544 6777      
Sociālā dienesta vadītājas vietniece-sociālā darbiniece
Baiba Daha   
6780 0931, 2648 6932      
Sociālā darbiniece
Lonija Pauliņa   
6780 0931, 2939 8021      
Sociālā darbiniece darbam ģimenēm ar bērniem
  
6780 0931      

Par konsultācijām pie psihologa vienoties zvanot uz tālr. 2678 9309

Sociālais darbs — profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz saskaņā ar LR likumu „Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palidzības likumu, MK noteikumiem un Garkalnes novada domes 25.04.2007. apstiprinātajiem noteikumiem Nr.3 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi Garkalnes novada iedzīvotājiem” un 26.03.2013. apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 6 „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:
• pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
• sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
• personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
• starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodrošināšana institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
• personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
• bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Likums definē šādus sociālās palīdzības veidus pašvaldībās:
1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2. Dzīvokļa pabalsts
3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
4. Citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.

PĀRSKATI PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU

Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2018. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2017. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2016. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2015. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2014. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2013. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2012. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2011. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2010. gadā

PAKALPOJUMI

E-pakalpojumi

Pašvaldības pakalpojumi

Sociālais dienests

Jaunatnei

Garkalnes dienas centrs

Upesciema dienas centrs

Garkalnes bāriņtiesa

Dzimtsarakstu nodaļa

DRĪZUMĀ

RUDENS DARBI

Lapkritis Garkalnes novadā
Lielgabarīta atkritumu talka

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Māris

Māris

Tulkošanas Pakalpojumi Novadniekiem

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet