'Jaunvenci' detālplānojumi

Jaunvenci_DP1.pdf (1.1 MB)
Jaunvenci_DP2.pdf (1.2 MB)
Jaunvenci_DP3.pdf (501.4 kB)
Jaunvenci_DP_Atzinums.pdf (1.4 MB)
Jaunvenci_DP_Paskaidrojuma_raksts.pdf (990.0 kB)
Jaunvenci_DP_TIAN_.pdf (498.5 kB)

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts