GARKALNE.LV

VEIDLAPAS

BŪVVALDE

Būvvalde informē, ka saskaņā ar grozījumiem Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 01.01.2020. visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Būvniecības administratīvais process elektroniski ir uzsākts 01.01.2020. Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai.

Pāreju uz būvniecības administratīvā procesa veikšanu elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā nosaka Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21.punkts. Līdz ar to no 01.01.2020. Būvvaldē iesniedzamie projekta ieceres dokumenti būs jāiesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu www.bis.gov.lv.

Jebkurš iedzīvotājs vai uzņēmējs, kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri – atjaunot vai būvēt jaunu māju, pārbūvēt savu dzīvokli vai realizēt kādu būvniecības ieceri, saskaņojumus varēs veikt attālināti un vienlaikus sekot procesam līdzi BIS sistēmā, un visi dokumenti attiecībā uz konkrēto objektu būs pieejami šajā vietnē.

Garkalnes novada Būvvalde no 01.01.2020. vairs nepieņems Būvniecības projekta ieceres dokumentus papīra formātā, izņēmums ir būvniecības procesi, kuri iesākti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidzami vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā.

Iesniegt projektu BIS sistēmā var būvniecības ierosinātājs (zemes, būves īpašnieks vai apbūves tiesīgais) vai tā pilnvarotā persona (projektētājs vai cita persona), bet pilnvarojums jāveic caur BIS sistēmu, attiecīgi klāt pievienojot datni ar atbilstošo pilnvaru.

BIS darbību nosaka Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 2. GRUPAS ĒKU NODOŠANAI EKSPLUATĀCIJĀ

1. Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijā.
2. Būvprojekta dokumentācija ar iespējamām izmaiņām.
3. Kadastrālās uzmērīšanas lieta.
4. Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām un izbūvēto būvju horizontālās un vertikālās novietnes piesaistēm (grīdas cokola un kores atzīmēm), reģistrēts SIA “GEO:REG”, e-pasts info@georeg.lv, tālr. 25654676
5. Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.
6. Elektroinstalācijas pārbaudes dokuments.
7. Akts par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.
8. Atzinumi no tehnisko noteikumu izdevējiem.
9. Būvatļauja.
10. Līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA “Garkalnes komunālserviss”, e-pasts info@garkalnesks.lv, tālr. 67998645
11. Atmežošanas dokumentācija (bijušajās meža teritorijās)
12. Līgums par ārejo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu.
13. Līgums par asinizācijas pakalpojumu sniegšanu, ja nav pieejams centrālās kanalizācijas pieslēgums.

Uz objekta ekspluatācijas pieņemšanas brīdi uz ēkas jābūt pasta adreses plāksnītei un karoga turētājam.

Informāciju par pārējo ēku grupu nodošanu ekspluatācijā skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Prasības inženierbūvju nodošanai ekspluatācijā atrodamas attiecīgās būves veida speciālajos būvnoteikumos.

Saraksts izdrukāšanai (PDF)


PROJEKTU IZSKATĪŠANAS VEIDLAPA

MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
2. pielikums Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
4. pielikums Atzīme
5. pielikums Segto darbu pieņemšanas akts elektronisko sakaru tīkla kabeļi
6. pielikums Segto darbu pieņemšanas akts elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija
7. pielikums Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijā

MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts
2. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas nojaukšanai
3. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
4. pielikums Būvniecības iesniegums
5. pielikums Apliecinājuma karte - ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu bez lietošanas veida maiņas
6. pielikums Ēkas fasādes apliecinājuma karte
7. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas konservācijai
14. pielikums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts - I grupas buvēm
2. pielikums Būvniecības iesniegums
4. pielikums Paskaidrojuma raksts - būves konservācijai
11. pielikums Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

MK noteikumi Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" (zaudējuši spēku)

MK noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju noteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts
2. pielikums Paskaidrojuma raksts - konservācijai
3. pielikums Apliecinājuma karte
4. pielikums Būvniecības iesniegums
6. pielikums Būvprojekta vadītāja apliecinājums
7. pielikums Būvatļaujas pielikums
8. pielikums Nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas akts
9. pielikums Segto darbu pieņemšanas akts
10. pielikums Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts
11. pielikums Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
14. pielikums Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

MK noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paziņojums par būvniecību
2. pielikums Būvniecības ieceres iesniegums
3. pielikums Paskaidrojuma raksts
4. pielikums Apliecinājuma karte

Nekustamo īpašumu daļa

Iesniegums par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu
Meža zemes atmežošanas kārtība
Pieprasījums atmežošanai (abas lappuses izdrukājamas uz vienas lapas abām pusēm)
Iesniegums par atļauju iegādāties zemi (nepilsoņiem un ārvalstniekiem)

Domes veidlapas

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

GNV

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Koka kāpnes
Koka kāpnes 4. Kvalitatīvas koka kāpn...


Elektriķis Garkalnē 24/7
Elektriķa Pakalpojumi Garkalnē. Elektr...


Beramās kravas
Melnzemi, tīrumzemi, oļi, šķembas, smi...


AFIŠAS

afiša

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet