GARKALNE.LV

Garkalnes novadā tiek turpināta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija

Otrdiena, 2021. gada 6. aprīlis
    

Lai noteiktu notekūdeņu apsaimniekošanas prasības decentralizētajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām un šādu sistēmu reģistrēšanas kārtību, 2017. gada vidū, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības likumu, tika pieņemti Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Uz abu iepriekš minēto dokumentu pamata 29.01.2019. Garkalnes novada dome apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 31 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Garkalnes novadā” ar grozījumiem 30.04.2019. un 26.11.2019.

Noteikumi Garkalnes novadā attiecas uz visām mājsaimniecībām novadā, kur netiek izmantoti centralizētās kanalizācijas pakalpojumi. Vēsturiski novadā ir daudz privātmāju ciematu, kā arī bijušo dārzkopības kooperatīvu, kuros vasaras mājas pārbūvētas dzīvošanai visa gada garumā, ierīkojot tajās arī atsevišķu kanalizācijas sistēmu. Saskaņā ar Garkalnes novada Saistošiem noteikumiem Nr.31 un 04.01.2021. līgumu Nr.04/01/2021 starp Garkalnes novada domi un PSIA “Garkalnes inženiertīkli”, PSIA “Garkalnes inženiertīkli” kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Berģos, Upesciemā, Langstiņos un Amatniekos uzsāk individuālo kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi norādītajās teritorijās, kas ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.

Pakāpeniski reģistra izveide tiks uzsākta arī par pārējiem ciemiem. Noteikumi paredz, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam būs jāiesūta pašvaldībai visa reģistrācijai nepieciešamā informācija, aizpildot Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma veidlapu. Reģistrācija datubāzē būs vienreizēja.

Kas ir jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam, kuru īpašumi vēl nav iekļauti reģistrā?

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem, reģistra uzturētājam PSIA “Garkalnes inženiertīkli” (Brīvības gatvē 455, Rīga LV-1024), jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums.

Īpašniekiem tiks nosūtītas vēstules ar aicinājumu aizpildīt iesnieguma veidlapas. Pašlaik, ievērojot epidemioloģiskās prasības, iedzīvotāji tiek aicināti aizpildītās veidlapas iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi dks@garkalne.lv vai sūtot pa pastu. Ja iesniegums jau ir aizpildīts, atkārtoti to aizpildīt nav nepieciešams, atbildes vēstules par iekļaušanu reģistrā tiks izsūtītas pakāpeniski.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma veidlapa atrodama un aizpildāma arī šeit.

Uz ko attiecināma kārtība

Noteikumi attiecas uz ikvienu, kura īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
• rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī;
• septiķus (rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas);
• notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Šie noteikumi nekādā gadījumā neaizliedz lietot sausās vai pārvietojamās tualetes, kā tas izskanējis medijos. Noteikumi arī neattiecas uz viensētām, jo jaunās prasības noteiktas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi un krājtvertnes koncentrētas nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Apsaimniekošanas kārtība septiķiem un krājtvertnēm

MK noteikumos paredzēta decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtība. Ja tiek lietots septiķis, tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c. Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums būs atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma, kā arī no pašvaldības saistošajos noteikumos par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību noteiktā minimālā izvešanas biežuma.

Apsaimniekošanas kārtība rūpnieciski izgatavotām iekārtām

Rūpnieciski ražotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem ir izvirzītas stingrākas prasības. Šīm iekārtām reizi gadā (ja dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt tehnisko apkopi, un to varēs darīt tikai komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja iekārtas ekspluatācijas laikā tiks konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas būs jāveic ārpuskārtas apkope. Regulāra lokālo attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope nepieciešama, lai pārliecinātos, ka iekārta patiešām attīra notekūdeņus.

Ja īpašnieka rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija, atbilstošam komersantam jāapseko decentralizētā kanalizācijas sistēma un jāizsniedz apliecinājums par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumi tās ekspluatācijai. Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbildīs prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja nepieciešams, veiks sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinātu tās atbilstību minētajiem normatīvajiem aktiem.

Problēmas ar izsmeļamajām bedrēm

Novērojumi liecina, ka visvairāk problēmu varētu būt ar tā sauktajām izsmeļamajām kanalizācijas notekūdeņu bedrēm un to hermētiskumu.

Asenizācijas pakalpojumi

Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā varēs savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai reģistrējies Garkalnes pašvaldībā, atbilst tās saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir noslēdzis līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju. Asenizatora pakalpojuma saņēmējam vismaz divus gadus būs jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti.

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publicēts Garkalnes novada domes mājaslapā.

Visas ziņas

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

GNV

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

KERAMISKIE DŪMVADI no 38eur/m.
Keramiskie dūmvadi no 38 eur/m.Ar gara...


Koka kāpnes
Koka kāpnes 4. Kvalitatīvas koka kāpn...


Elektriķis Garkalnē 24/7
Elektriķa Pakalpojumi Garkalnē. Elektr...


AFIŠAS

afiša

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet